Korona

Drammens Seilforening respekterer myndighetenes anbefalinger og påbud
og vil tilpasse våre aktiviteter etter dette.

DS kan i noen tilfeller skjerpe kravene, for eks. som følge av
deltakelse av utsatte målgrupper.

Dette kan få betydelige konsekvenser for årets båtsesong. Foreløpig
planlegger vi for at vi skal få båter på vannet og vi skal komme oss på
fjorden i sommer også. Vi må regne med at dette må skje på andre
premisser enn vi er vant til. Dette kan endre seg på kort varsel.

Styret jobber nå med planer for å gjøre nødvendige reparasjoner på
bryggene, få opp bobleanlegg og gjennomføre utsett utan at vi bryter
regler eller utsetter medlemmer for risiko. Vi vil komme tilbake med
status på dette før Påske.

Inntil videre skal medlemmer med symptomer på sykdom eller mistanke om
smitte holde seg borte fra våre anlegg.

  • Alle arrangement i Drammens Seilforenings regi som samler grupper av mennesker er avlyst inntil videre pga smittefare.
  • Båtpuss er lov med følgende restriksjoner:
    Hold avstand,unngå kontakt og ikke bruk verktøy som andre også har brukt. Foreningens vannslanger, høytrykkspyler ol. skal ikke benyttes. Ta med utstyr selv og unngå lån.
  • Vær klar  til utsett som planlagt, dvs utsett fra 25. april.
    Vi vet ikke om utsettet blir utsatt, men må planlegge ut fra oppgitte frister. Båter som hindrer øvrige å komme ut vil kunne bli sjøsatt for så evt  å taes opp senere.
  • Er man forhindret som følge av koronasykdom eller karantene må man melde fra til havnesjef så snart som mulig.
  • Forøvrig forutsetter DS at den enkelte forholder seg til myndigheters forordninger med hensyn til Koronaviruset.

God båtpuss og følg med på denne kanal.