Junior aktiviteter

Drammens seilforening har et aktivt miljø for juniorer. Der Seilskole om sommeren og jolleseiling er den drivende aktiviteten.

For tiden drives det hovedsakelig fra Rødtangen og Bokerøya. Rødtangen er Drammens Seilforenings hovedbase for junior og jolleseiling.

Bokerøya kom inn under Drammens Seilforening da de slo seg sammen og her er det junioraktivitet i form av seilopplæring og jolleseiling.

Seilskolen på Rødtangen går over en uke i juli.

Seilskole på Rødtangen

Velkommen til seilskole på Rødtangen mandag 22. juli kl 18 til lørdag 27. juli kl 13 – ‘sommerens vakreste eventyr’