iCal oppsett

Kalendersystemer på PC, mobil etc kan hente kalenderdata fra dsf.no på iCal-format fra URL http://dsf.no/feed/eo-events/

Automatisk oppsett

Ved å klikke på linkene under lastes det ned en WebCal oppsettsfil som vil automatisere oppsett på mange systemer som forstår iCal kalenderformat.

Subscribe DS

Man kan også filtrere på sted og kategori som vist under:

Subscribe sted: Lykta (webcal)

 

Subscribe kategori Regatta (webcal)

Google format:

Subscribe (Google)

 

Ical 

Man kan også laste ned iCal filer for import.

Ical for DS

Merk at synkroniseringen er enveis, dvs fra DS til personlig kalender. All redigering må derfor skje på dette nettstedet.

Manuelt oppsett

Evolution

Oppsett av kalender feed fra kalender på http://dsf.no/feed/eo-events/ i Evolution

Dette oppsettet vil synkronisere innholdet i alle kalenderne på disse web-sidene til en kalender i mail- og kalender-programmet Evolutuion ( Linux). Det antas at samme mekanisme kan brukes av andre personlige kalendersystemer.

Velg File->New->Calendar og få opp følgende skjermbile:

Spesifiser Type = On The Web

Sett et navn, f eks Drammens Seilforening og definer evt farge.

Legg inn URL: http://dsf.no/feed/eo-events/

User er antagelig ikke nødvendig.

DS sine events skal da komme inn i kalenderen din slik:

Android

TBD anyone?

Antagelig via Google calendar. Ikke testet