Sjåfører Lift

2018​

Trond Jensen – 97 72 79 11

Bjørn Avdal – 97 68 04 83

Svein Werket – 45 44 66 89

Svenn Erik Hansen – 93 44 84 76