Styremøte


Arrangementdetaljer

 • Date:
 • Sted: Lykta
 • Kategorier:

Styremøte

Agenda:

 • Økonomi status
  • Sponsorer/oppfølging
 • Aksjonsliste utestående pkt.
 • Status
  • Havnekomite
  • Regattakomite
  • jollegruppe
 • Innspill årshjul
 • Årsmøte
  • innspill fra komiteene
  • innspill valg
   • Her kommer valgkomiteens innstilling:
    Styret.
    Følgende medlemmer går ut av styret:
    Leder Raymond Dalen
    Økonomiansvarlig Lars Erik Hilsen

    Vk innstilling:
    Leder Torbjørn Almeland
   • Nest leder Øyvind Hansen
   • Økonomiansvarlig Knut Grinderud

    Havnekomiteen.
    Følgende medlem går ut av HK:
    Medlem Torbjørn Almeland
   • Medlem Christian Madsen

    Regattakomiteen.
    Følgende medlemmer går ut av RK:
    Medlem Finn Brede
    Medlem Carl Magne Hansen
   • Medlem Anders Muurman Holm

    Medlem Ole Johan Kvan må føres opp på Regattakomiteens liste. Han ble valgt inn på årsmøte i 2019, men er ikke oppført på listen over medlemmer i RK.

    Revisor.
    Følgende person utgår:
    Medlem Reidar Andersen

    Vk innstilling:
   • Medlem Per Magne Isaksen
    Har ikke snakket med Per Magne enda. Han er tilbake 3-4 mars. Hvis ikke PM vil ta den så kan jeg gjøre det.

    TIK/ junior
    Her har jeg ikke noe oppdateringer, mener de skulle ha møte i begynnelsen av neste uke. 
    Gry, kan du oppdater?
eventuelt