Arrangementer

20 innlegg

Arrangementer

Innkalling til seilting 2021 Norges Seilforbund innkaller herved til Seiltinget 2021 lørdag 13. mars kl. 10.00.  Som en følge av koronapandemien har styret besluttet at seiltinget i 2021 skal avholdes digitalt ved bruk av en egnet elektronisk plattform. Dette vil det være anledning til ifølge uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. Delegater som […]