Endret årsmøteinnkalling

Det var feil i innkallingen til årsmøtet som ble sendt ut for en tid tilbake. Siden vi må sende innkallingen på nytt har styret besluttet å flytte det til onsdag 11. mars klokka 1830. Dette ble gjort fordi det var skisprint i Drammmen på den opprinnelige datoen. Da håper vi flere har anledning til å møte.

Drammens Seilforening innkaller til årsmøte på klubbhuset «Løkta» på Solumstrand

Onsdag 11. mars klokka 1830

Saksliste i henhold til klubbens lover av 16. mars 2016.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtedato (26.02.2020)

Forslag kan sendes raymond@waypoint.no

Endelig saksliste, regnskap og øvrig årsmøtedokumenter vil bli sendt medlemmene pr epost, kunngjort på hjemmesidene og lagt ut på Løkta senest en uke før møtet.

Link til dokumenter.

Med vennlig hilsen

Raymond Dahlen
Styreleder