Faktura til DS

Slik sender du faktura til oss

Vi har satt opp noen enkle rutiner for deg som leverandør når du vil fakturere oss for tjenester eller produkter. Følger du dem, er vil du få betaling greit og enkelt, og det blir mye enklere for oss også, som driver en frivillig forening, uten daglige ansatte til å følge opp.

Bakgrunn.

Drammens Seilforening drives på frivillig basis. Det gjør at vi må sikre en så enkel håndtering av administrasjonen som mulig, slik at frivilligheten i størst mulig grad kommer foreningens formål til gode. Det er derfor satt opp noen enkle rutiner for deg som leverandør når du vil fakturere oss for tjenester eller produkter. Vi bruker Styreweb som regnskapssystem, og dette har en super funksjonalitet som sikrer forutsigbar og god håndtering av fakturaer om de kommer korrekt inn i systemet.

Rutinen

Vi ønsker at du sender inn din faktura elektronisk:

  • Du som leverandør sender EHT til org. Nr: 980 666 662 om du har elektronisk utsendelse
  • Eller du som leverandør sender faktura til Drammens Seilforening: faktura+drammensseilforening@mg.mailstyreweb.com
  • Om du ikke får til disse to,  forsøk å scanne fakturaen og send til Drammens Seilforening: kasserer@dsf.no (bruk skanner eller bildescan fra Iphone)

Får du ikke dette til å fungere, tar du kontakt med Torbjørn Almeland, 907 16 233. torbjorn.almeland@ebnett.no så hjelper vi deg.

Vi samler opp fakturaene i løpet av en uke og behandler dem en gang hver uke.

Det er til stor hjelp for vår behandling av faktura at:

  • Det fremgår KLART av fakturateksten hva beløpet gjelder
  • hvem som er din oppdragsgiver/kontakt i Drammen Seilforening

Generelle betalingsbetingelser for Drammens Seilforening

Fakturaer som oversendes foreningen i normal postgang fraskriver Drammens Seilforening seg ansvaret for å betale innen forfallsdato.

Om ikke annet er avtalt, forutsetter Drammens Seilforening at det er 40 dagers betalingsfrist etter faktura dato.

Drammen 19.01.2021

Torbjørn Almeland

Leder Drammens Seilforening.