Saksliste og årsmøtedokumenter

​Vi minner om årsmøtet den 8 mars klokka 1830 på Løkta på Solum, Nå er sakslista og årsmøtedokumentene klare.

Foruten de vanlige sakene som årsrapport, regnskap, budsjett og valg er det to saker som skal opp til behandling som er spesielt verdt å nevne:


Det første er at medlemsvaktordningen skal til avstemning – ja eller nei. Det er forslag om å gå over til å bruke vektere eller lignende.

Det andre er ny strategiplan for Drammens Seilforening, der vi legger føringer for hvordan foreningen skal utvikle seg i årene som kommer


Hvis du føler deg engasjert, eller har sterke følelser for noen disse sakene, bør du i allefall møte opp. Hvis ikke er det andre som avgjør saken for deg.

Fullstendig saksliste og øvrige saksdokumenter kan du laste ned her: 

Årsmøtedokumenter

Publisert: 25.02.17

 

Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no