Referat fra årsmøtet

Onsdag 8. mars ble det avholdt ordinært årsmøte i Drammens Seilforening. Her er referatet. Hele årsberetningen, regnskap og budsjett er også vedlagt. Last ned referatet.

Publisert: 30.03.17

 

Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no