Invitasjon til medlemsmøte

Det blir medlemsmøte på Løkta onsdag 29. november klokka 1900

Tema: Utvikling og oppgradering av Rødtangen

Styret har fått utredet forskjellige alternativer for den videre utviklingen, og vi kan velge å være offensive og satse, eller vi kan velge bare å vedlikeholde det som er. Valget er vårt.

Rødtangen og aktivitetene der er blitt et av Drammens seilforenings viktigste satsingsområder. En satsing som har gitt fantastiske resultater til nå.

I strategiplanen årsmøtet vedtok i fjor – lå utvikling av anleggene våre på Rødtangen inne som et viktig element. 

Styret vil gjerne være offensive og ambisiøse, men det er viktig at medlemmene er med og diskuterer dette. Vi har laget utkast til en plan årsmøtet etter hvert skal ta stilling til, men før det må vi ha en grundig prosess der medlemmene får si sitt. På dette møtet har du muligheten til å høre om planene og komme med dine innspill.

Vel møtt!

Raymond Dahlen
Leder, DS

PS Det er noen få medlemmer som ikke har epost, og hvis du kjenner noen du vet ikke har det, er det fint om du hjelper oss å formidle denne invitasjonen.

Publisert: 23.11.17

 

Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no