Årsmøte 8. mars

Drammens Seilforening innkaller til årsmøte på klubbhuset

«Løkta» på Solumstrand

Onsdag 8. mars klokka 1830

Saksliste i henhold til klubbens lover av 16. mars 2016.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i
hende senest to uker før årsmøtedato.

Forslag kan sendes raymond@waypoint.no

Endelig saksliste, regnskap og øvrig årsmøtedokumenter vil
bli sendt medlemmene pr epost, kunngjort på hjemmesidene og lagt ut på Løkta
senest en uke før møtet.

Med vennlig hilsen

Raymond Dahlen

Styreleder

Publisert: 31.01.17

 

Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no