Slik sender du faktura til oss

Vi har satt opp noen enkle rutiner for deg som leverandør når du vil fakturere oss for tjenester eller produkter. Følger du dem, er vil du få betaling greit og enkelt, og det blir mye enklere for oss også, som driver en frivillig forening, uten daglige ansatte til å følge opp.

Bakgrunn.

Drammen Seilforening drives på frivillig basis. Det gjør at vi må sikre en så enkel håndtering av administrasjonen som mulig, slik at frivilligheten i størst mulig grad kommer foreningens formål til gode. Det er derfor satt opp noen enkle rutiner for deg som leverandør når du vil fakturere oss for tjenester eller produkter. Vi bruker VISMA som regnskapssystem, og dette har en super funksjonalitet som sikrer forutsigbar og god håndtering av fakturaer om de kommer korrekt inn i systemet.

Rutinen

Vi ønsker at du sender inn din faktura elektronisk:

  • Du som leverandør sender EHT til org. Nr: 980 666 6662 om du har elektronisk utsendelse
  • Eller du som leverandør sender faktura til Drammen Seilforening: 98066662@rockstad.no
  • Om du ikke får til disse to forsøk å scan faktura og send til Drammen Seilforening: 980666662@rockstad.no (bruk skanner eller bildescan fra Iphone)

Får du ikke dette til å fungere tar du kontakt med lars.erik.hilsen@gmail.com, så hjelper vi deg.

Vi samler opp fakturaene i løpet av en uke og behandler de 1 gang hver uke.

Det er til stor hjelp for vår behandling av faktura at:

  • Det fremgår KLART av fakturateksten hva beløpet gjelder
  • hvem som er din oppdragsgiver/kontakt i Drammen Seilforening

Generelle betalingsbetingelser for Drammen Seilforening

Fakturaer som oversendes foreningen i normal postgang fraskriver Drammen Seilforening seg ansvaret for å betale innen forfallsdato.

Om ikke annet er avtalt med Drammen Seilforening, ved avtaleinngåelse, forutsetter Drammen Seilforening at det er 40 dagers betalingsfrist etter faktura dato.

 

Drammen 13 juni 2018

Lars Erik Hilsen

Økonomiansvarlig Drammen Seilforening.

Publisert: 18.06.18

 

Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no