Dugnader april-mai

Dugnader i havna våren er 1. april og 9. mai 2017.

De som skal delta har mottatt epost om dette. Det er to grunner til at noen vil oppleve at dugnadsfrekvensen har økt i år.

Først og fremst fordi mange av våre pensjonister i høst og nå i våres har nedlagt et betydelig dugnadsarbeid i bryggeanlegget.

De er derfor fritatt fra de to ordinære vårdugnadene. Den andre grunnen er at overgangen til nytt medlemsregister, og listene er nå sortert på
navn og ikke på plassen du har i havna. I 2017 vil trolig de aller fleste med plass (fast eller leid) bli innkalt til dugnad vår eller høst. Om det ikke
vedtas nye store prosjekter, så vil vi fra 2018 komme tilbake til ordinær frekvens med ca 1,5 – 2 år mellom hver gang du med plass i havna skal delta på
dugnad.

-Sekretær havnekomiteen-

Hein Lindquist

Publisert: 19.03.17

 

Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no