Invitasjon til medlemsmøte

Det blir medlemsmøte på Løkta onsdag 29. november klokka 1900

Tema: Utvikling og oppgradering av Rødtangen

Styret har fått utredet forskjellige alternativer for den videre utviklingen, og vi kan velge å være offensive og satse, eller vi kan velge bare å vedlikeholde det som er. Valget er vårt.

Les mer

        Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no